Tech Lunch News

8. prosince jsme se opět sešli u oběda nad novinkami ze světa dat. Je super, že se stále více účastní i lidé mimo JC – jsme rádi, že se o novinky také zajímáte a rádi vás uvidíme i příště…

A teď už teda shrnutí toho, co ve středu zaznělo:

Power BI learning catalog

Jaro Reken představil Power BI Learning Catalog:
“Joyful Craftsmen je učiaca sa organizácia. Takáto organizácia potrebuje dobré zdroje k učeniu a jedným z nich je i #PowerBI Learning Catalog
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/learning-catalog/

Introducing the New Format Pane (Preview)

Pavel Řehák ukázal žhavou novinku, nový formátovací panel v Power BI:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/introducing-the-new-format-pane-preview/

Global Power BI Summit 7th – 11th March 2022

Další novinka od Pavla Řeháka, info o Power BI summitu:

“Power BI Summit is the biggest Power BI conference. It is a multi-day event bringing speakers from the Microsoft Power BI team’s product group and community experts and MVPs from all around the world. This conference is run virtually, and you can attend from anywhere, all you need is an internet connection and a computer.”
https://globalpowerbisummit.com/

Power BI Embedding

Jaro opět doporučil kurz o Power BI embedding:
Power BI Developer in a Day – video course. Happy embedding!
https://www.linkedin.com/posts/peterjsmyers_powerbi-powerbiembedded-powerbidevelopers-activity-6873038921845100544-vxh1 

Troubleshooting Power BI Timeouts, Part 1: The Two/Five Hour Import Refresh Limit

Pavel nám řekl něco o novém blogu Chrise Webba o timeoutech a jak je řešit:
Interesting blog post (series?) about timeouts in Power BI – how to handle/workaround them
https://blog.crossjoin.co.uk/2021/12/05/troubleshooting-power-bi-timeouts-part-1-the-two-five-hour-import-refresh-limit/

How to hide tables in Power BI

Věděli jste, že jde v Power BI tabulka schovat dvěma způsoby, s rozdílným efektem? “There are two different ways how to hide a table in PBI dataset, do you know it?”
https://datakuity.com/2021/12/06/hide-tables-in-power-bi/

Bookmark navigator and Page navigator in Power BI

V Power BI přibyla novinka, která vám ušetří spoustu času při přípravě tlačítek k záložkám a stránkám (navigace). Ukázali jsme si to i prakticky.
Better options for navigation are now available (preview): Create report bookmarks in Power BI to share insights and build stories – Power BI | Microsoft Docs

Power BI: new connector to Azure Synapse

Také jsme se společně připojili k Azure Synapse workspace a načetli si data do Power BI pomocí nového konektoru:
Power BI November 2021 Feature Summary | Microsoft Power BI Blog | Microsoft Power BI

The connector is in preview. It discovers all workspaces you have access to (via ARM). It also automatically imports relationships.

Power BI: Compare Performance of two ways how you can make many 2 many relation in Power BI

Roman Lánský poreferoval o možnostech jak přistupovat k vazbám many to many a která možnost je v jakém případě výkonnější:

“Which one is better? It depends…”
https://www.sqlbi.com/articles/different-options-to-model-many-to-many-relationships-in-power-bi-and-tabular/

Around.co

A na závěr Filip Eichenmann představil nový komunikátor around.co, který vypadá velmi dobře a má dokonce přednosti oproti MS Teams.
https://www.around.co/

Tak příště dorazte i vy! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu